DrEAmEr :D

May 27

quote " Me quota ang pag ibig.Sa bawat limang umiibig ay isa lang ang magiging maligaya!!! kasama ka ba sa quota?….." by Ricky lee Para kay B